Novus_sidhuvud2

referenser

ikano försäkring

Bakgrund
Ikano försäkringars försäljning och utgående försäljningskontakt hade traditionellt enbart skett via samarbetspartners och mäklare.

Det har alltid funnits en kundservice med uppgiften att serva kunder, skadereglera och skicka ärende vidare till ansvarig mäklare.

Efter en förändring i strategin där Ikano började erbjuda försäkringar direkt till kund, krävdes en djupare förståelse och kunskap om försäljning, inte enbart service.

Uppdrag
Novus Kunskap gavs uppdraget att skapa en säljmodell för proaktiv bearbetning på i första hand inkommande samtal, men sedan också utgående samtal.

Lösning
Under arbetsnamnet ”det goda samtalet” genomfördes en utbildning under en period på några månader i kundkommunikation och försäljning.

Målsättningen var enkel - men svår: ”Att öka kundnöjdheten och kundupplevelsen, samtidigt som vi ökar merförsäljningen till befintliga kunder”

Resultat
Läs kundens kommentar här till höger.

”Vi har lyckats över förväntan. Vi säljer numera till 40% av de kunder som ringer in, samtidigt som våra kunder ger oss betyg 9,2 av 10 när vi frågar hur nöjda de är med den service de får av oss.

Novus Kunskap har verkligen  gett våra medarbetare träning i och insikt om att kundservice och merförsäljning är tätt sammanlänkat. Inledningsvis fanns det en oro hos medarbetarna  att vi skulle sälja något till våra kunder som de inte själva hade frågat efter. Men resultaten talar för sig självt och kunddialogen blir bara bättre och bättre för varje dag.”


Victoria Thore
Försäljnings- och marknadschef
Ikano Försäkring

"Vi hoppade på Novus Kunskaps utbildning i kundservice och merförsäljning. Detta för att få bättre lönsamhet på verksamheten och tillföra ny energi i arbetet.
 
Tidigare hade vi en snittförsäljning per frisör på cirka 6- 8000 kr i månaden. Efter genomförd utbildning har vi ett snitt på 18 000 kr per frisör och månad.
 
Idag har vi utökat salongen, vi har fler kunder än någonsin, samtidigt som vi upplever att vi inte jobbar mer."

 
Anna-Karin Kjellström,
Ägare Salong Preben Lidköping

"Avtal 24 är erbjuder juridisk rådgivning on-line. Via telefonmöten med jurister, erbjuds kunderna möjligheten att teckna allt från sambo-avtal till testamente.
 
För att optimera leadskonverteringen, har Novus Kunskap AB under hösten genomfört en analys av säljflödet på Avtal24. Efter justeringar i bearbetningsmetodiken, omstrukturering i gruppen samt påfyllnad av säljkunskap, slog Avtal24 nytt försäljningsrekord i november 2016."


Magnus Stein,
VD Avtal24